Ctrl+Q kép importálása külsõ forrásból . Acquire Image : Acquire...
Ctrl+Shift+Q kép importálásához külsõ forrás választása . Acquire Image : Select Source...
Ctrl+A objektumok igazítása . Arrange : Align and Distribute...
Ctrl+G kijelölt objektumok csoportosítása . Arrange : Group
Ctrl+U objektumcsoport bontása . Arrange : Ungroup
Alt+0 0. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 0
Alt+1 1. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 1
Alt+2 2. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 2
Alt+3 3. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 3
Alt+4 4. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 4
Alt+5 5. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 5
Alt+6 6. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 6
Alt+7 7. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 7
Alt+8 8. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 8
Alt+9 9. csatorna . Channel Selection Keys : Channel 9
Ctrl+F5 színpaletták listájának megjelenítése . Color Palettes : Color Palette Browser...
Ctrl+UpArrow objektum  készítése az aktuális kijelölés másolásával . Create : Object: Copy Selection
Ctrl+Shift+UpArrow objektum  készítése az aktuális kijelölés kivágásával . Create : Object: Cut Selection
Ctrl+F10 a mûvészi eszközök kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Artistic Media
Ctrl+F8 a festõeszközök kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Brush Settings
Ctrl+F9 a színcsatornák kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Channels
Ctrl+F2 a szín kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Color
Ctrl+F1 a képinformációk kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Info
Ctrl+F11 a mozgókép kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Movie
Ctrl+F7 az objektumok kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Objects
Alt+F10 a görbék kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Path
Ctrl+F3 a felvétel kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Recorder
Ctrl+F6 a scripts kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Scripts
Alt+F9 a visszavonás/helyreállítás kiköthetõ ablak megnyitása . Dockers : Undo\Redo
Ctrl+C a kijelölés vágólapra másolása . Edit : Copy
Ctrl+Insert a kijelölés vágólapra másolása  . Edit : Copy
Ctrl+Shift+C a kijelölés (látható terület) vágólapra másolása  . Edit : Copy Visible
Ctrl+X a kijelölés vágólapra helyezése kivágással . Edit : Cut
Shift+Delete a kijelölés vágólapra helyezése kivágással . Edit : Cut
Ctrl+Shift+Z a legutóbbi visszavonás helyreállítása . Edit : Redo
Ctrl+L a legutóbb végrehajtott parancs ismétlése . Edit : Repeat Last Command
Ctrl+Z a legutóbbi mûvelet visszavonása . Edit : Undo
Alt+Backspace a legutóbbi mûvelet visszavonása . Edit : Undo
Ctrl+E a kép másolatának lemezre mentése . Export : Export...
Alt+F4 kilépés a Corel PHOTO-PAINT-ból . File : Exit
Ctrl+N új kép készítése . File : New
Ctrl+O kép megnyitása lemezrõl . File : Open
Ctrl+P kép nyomtatása . File : Print...
Ctrl+S kép lemezre mentése . File : Save
Shift+F1 környezetérzékeny segítség . Help : What's This?
Ctrl+B fényesség/kontraszt/intenzitás szabályozása . Image Adjust : Brightness-Contrast-Intensity...
Ctrl+Shift+B színegyensúly . Image Adjust : Color Balance...
Ctrl+Shift+U árnyalat/telítettség/világosság  szabályozása . Image Adjust : Hue/Saturation/Lightness...
Ctrl+T színtartományok szabályozása . Image Adjust : Tone Curve...
Ctrl+I kép importálása lemezrõl . Import : Import...
Ctrl+M maszk készítése a kijelölt objektumról/objektumokról . Mask : Create From Object(s)
Ctrl+Shift+I maszk invertálása . Mask : Invert Mask
Ctrl+H maszk határolóvonalának megjelenítése . Mask : Marquee Visible
Ctrl+K maszkon festés . Mask : Paint On Mask
Ctrl+Shift+R maszk törlése . Mask : Remove Mask
Ctrl+Shift+A a teljes kép kijelölése (képméretû maszk) . Mask : Select All
Alt+NUMPAD+ additív maszk mód (hozzáadó) . Mask Mode : Additive
Alt+NUMPAD/ normál maszk mód . Mask Mode : Normal
Alt+NUMPAD- szubtraktív maszk mód (kivonó) . Mask Mode : Subtractive
Alt+NUMPAD* XOR maszk mód (vagylagos) . Mask Mode : XOR
Shift+H elrejti/megjeleníti a görbét (path eszköz használatakor) . Node Edit Keys : Show/Hide
, rajzolási módot vált csomópont szerkesztés/Bezier/szabadkézi rajz (path eszköznél) . Node Edit Keys : Toggle Mode
Ctrl+D kijelölt objektum/objektumok másolása . Object : Duplicate
Ctrl+Shift+F kijelölt objektum/objektumok elmosása . Object : Feather...
Q lock trancparency funkció be/ki-kapcsolása . Object : Lock Object Transparencies
W lock trancparency funkció be/ki-kapcsolása . Object : Lock Object Transparencies
Ctrl+Shift+H objektum határolóvonalának megjelenítése . Object : Marquee Visible
Ctrl+Shift+DnArrow kombinálás - minden objektumot a háttérrel . Object Combine : Combine All Objects With Background
Ctrl+Alt+DnArrow kombinálás - minden objektumot egybe . Object Combine : Combine Objects Together
Ctrl+DnArrow kombinálás - a kijelölt objektumokat a háttérrel . Object Combine : Combine Objects With Background
Ctrl+PgDn sorrend változtatása - a kijelölt objektumot/objektumokat eggyel le . Object Order : Back One
Ctrl+PgUp sorrend változtatása - a kijelölt objektumot/objektumokat eggyel fel  . Object Order : Forward One
Shift+PgDn sorrend változtatása - a kijelölt objektumot/objektumokat legalulra . Object Order : To Back
Shift+PgUp sorrend változtatása - a kijelölt objektumot/objektumokat legfelülre . Object Order : To Front
Alt+N lealsó objektum (vagy a háttér) kijelölése . Object Page Keys : Bottom Object
Alt+F sorrendben a következõ objektum kijelölése . Object Page Keys : Next Object
Alt+G sorrendben az elõzõ objektum kijelölése . Object Page Keys : Previous Object
Alt+B legfelsõ objektum kijelölése . Object Page Keys : Topmost Object
Ctrl+V vágólap tartalmának beillesztése új objektumként . Paste : Paste As New Object
Shift+Insert vágólap tartalmának beillesztése új objektumként . Paste : Paste As New Object
Ctrl+Shift+V vágólap tartalmának beillesztése az aktív kijelölésbe . Paste : Paste Into Selection
N navigációs ablak elõhívása . Quick Tool Keys : Navigator
Space váltás a legutóbb használt eszközrõl nyíl eszközre/és vissza  . Quick Tool Keys : Toggle
Ctrl+F legutóbb alkalmazott effektus ismétlése . Repeat : Last Effect
Ctrl+F12 megnyitja a scrapbook (képesalbum) kiköthetõ ablakot . Scrapbook : Browse...
Ctrl+B félkövér betû . Text Tool : Font Bold
Ctrl+I dõlt betû . Text Tool : Font Italic
Ctrl+E középre igazított szöveg . Text Tool : Font Justify Center
Ctrl+L balra igazított szöveg . Text Tool : Font Justify Left
Ctrl+R jobbra igazított szöveg . Text Tool : Font Justify Right
Ctrl+U aláhúzott szöveg . Text Tool : Font Underline
C festés az aktuális klónnal (másolóecsettel) . ToolBox : Clone Tool
3 átlátszóság készítése színkiválasztás alapján . ToolBox : Color Transparency Tool
D kép levágása . ToolBox : Deskew Crop Tool
V festés az aktuális effektussal (hatásecsettel) . ToolBox : Effect Tool
F7 ellipszis rajzolása . ToolBox : Ellipse Tool
ó ellipszis rajzolása . ToolBox : Ellipse Tool
X képterület törlése (radír) . ToolBox : Eraser Tool
E színválasztás a képrõl (pipetta) . ToolBox : Eyedropper Tool
F terület kitöltése egy színnel, színátmenettel, bitképpel, anyagmintával . ToolBox : Fill Tool
H pásztázás (nagyított nézetnél) . ToolBox : Hand Tool
I festés az aktuális képszóróval . ToolBox : Image Sprayer Tool
S árnyék hozzáadása a kijelölt objektumokhoz . ToolBox : Interactive DropShadow Tool
G kép vagy maszk kitöltése (interactive fill eszköz) . ToolBox : Interactive Fill Tool
L egyenes vonalak rajzolása . ToolBox : Line Tool
U legutóbb alkalmazott mûvelet visszavonása . ToolBox : Local Undo Tool
B maszk készítése ecsetvonásokkal (ecsetmaszk eszköz) . ToolBox : Mask Brush Tool
J körmaszk készítése . ToolBox : Mask Ellipse Tool
K szabálytalan alakú maszk készítése . ToolBox : Mask Freehand Tool
A szabálytalan alakú maszk készítése hasonló színek alapján . ToolBox : Mask Lasso Tool
R téglalapmaszk készítése . ToolBox : Mask Rectangle Tool
4 szabálytalan alakúm maszk készítése élek követésével (olló maszk eszköz) . ToolBox : Mask Scissors Tool
M maszk transzformálása . ToolBox : Mask Transform Tool
O objektum kijelölése/transzformálása . ToolBox : Object Pick Tool
2 átlátszóság festése objektumra . ToolBox : Object Transparency Brush
1 átlátszóság alkalmazása objektumra . ToolBox : Object Transparency Tool
F5 festés az aktuális ecsettel . ToolBox : Paint Tool
P festés az aktuális ecsettel . ToolBox : Paint Tool
. görbe készítése és szerkesztése (path eszköz) . ToolBox : Path Tool
Y sokszög rajzolása . ToolBox : Polygon Tool
F6 téglalap rajzolása . ToolBox : Rectangle Tool
ü téglalap rajzolása . ToolBox : Rectangle Tool
F8 szöveg hozzáadása és szerkesztése . ToolBox : Text Tool
T szöveg hozzáadása és szerkesztése . ToolBox : Text Tool
Z nagyítás/kicsinyítés  . ToolBox : Zoom Tool
Ctrl+J options párbeszédablak elõhívása . Tools : Options...
F9 teljes képernyõs megjelenítés  . View : Full-Screen Preview
Ctrl+' segédrács megjelenítése/eltüntetése . View : Grid
Ctrl+R vonalzó megjelenítése/eltüntetése . View : Rulers
Ctrl+Y segédrácshoz igazítás bekapcsolása/kikapcsolása . View : Snap to Grid
Ctrl+, segédvonalhoz igazítás bekapcsolása/kikapcsolása . View : Snap to Guidelines
Ctrl+1 a kép megjelenítése normál méretben . View : Zoom 100%
F2 nagyítás . View : Zoom In
F3 kicsinyítés . View : Zoom Out
F4 kép megjelenítése az ablaknak megfelelõ méretben . View : Zoom To Fit
Alt+F11 visual basic szerkesztõ indítása . Visual Basic : Visual Basic Editor
Shift+F5 ablakok lépcsõzetes elhelyezése  . Window : Cascade
7 megjeleníti/eltünteti a kiköthetõ és lebegõ ablakokat . Window : Hide Windows
Backspace munkaterület maximális méretre állítása . Window : Maximize Work Area
Ctrl+W aktív képablak újrarajzoltatása (frissítése) . Window : Refresh Window
Shift+F4 képablakok elrendezése vízszintesen  . Window : Tile Horizontally